Grote avonturen beginnen klein

Begeleiding van kinderen en jongeren 

Voor ouders en professionelen

Ervaringen delen.... ​

Omdat de context van elk kind belangrijk is ....

Voor ouders 

Als ouder omgaan met de emoties van je kind is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als deze tot uiting komen in "moeilijk" gedrag. Inzicht in de "signalen" van de kinderen en delen met andere ouders kan versterkend werken. 

Als ouder kan je deelnemen aan een  infomoment - max. 8 deelnemers.


i.s.m. Alles Kidz - Inge De Paepe - kinder- en oudercoach

Inspiratieavonden voor professionelen

Ervaringen delen, samen aan de slag met methodieken of expertise uitwisselen is fijn tijdens een inspiratie avond.

Als leerkracht, zorgjuf, kindercoach, rouw- en verliescounselor, verpleegkundige/ vroedkundige  of pedagoog/psycholoog kan je deelnemen aan één of meerdere intervisiemomenten. Maximum 6 deelnemers. 


i.s.m. Levensles van Mercedes